• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
 

Biserica Ortodoxa din Petrani- trecut şi prezent

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1552, când apare sub numele de „Ponthuselew” ca proprietate episcopală, în conscrierea preoţilor comitatului Bihor. În 1698 apare din nou menţionată în registrul de dijmă, împreună cu alte localităţi. Locuitorii dădeau dijmă din grîu, pabulus, miei şi iezi şi plăteau bani creştinătăţii.

Între 1710-1712, localitatea este cunoscută sub numele de Petrany- Vallany având doar două familii G. Vanko şi S. Szillagy. În 1719 numărul capilor de familie ajunge la 8, având jude pe Petru Racz. În 1733, se precizează că de fapt Petrani-Vălani sunt două localităţi constituite sub un singur jude, primar Ardelany Tripa. În 1778 se face menţiunea că cei 38 de iobagi erau obligaţi la 345 de zile de muncă. Comunitatea ortodoxă din Petrani apare menţionată pentru prima dată în anul 1779, ca o comunitate compactă. In 1781 localitatea ajunge în posesia episcopiei unite, având 90 de familii, care în 1784 plăteau episcopiei 191 de florini, în 1790, 281 de florini, în 1792, 368 de florini, daniile crescând de la an la an. Printre cei care au participat în primul război mondial se numără şi cei din Petrani, câţiva dintre ei participând la 1 decembrie 1918 la Alba- Iulia la Marea Unire.

Prin viu grai s-a păstrat până astăzi existenţa unei vechi biserici undeva în perimetrul cimitirului, care, şubredă fiind, s-a ruinat, după unii, aceasta ar fi ars, credincioşii ridicând o alta, dar tot la fel de precară pe locul şcolii de azi. În anul 1800 se obţine terenul unde se v-a construi actuala biserică, prin donaţia unui credincios. Biserica se construieşte intre anii 1820-1830, din piatră şi cărămidă, acoperită cu şindrilă şi turnul din lemn.

În 1834 e înzestrată cu iconostas şi cu două clopote, iar în anul 1879 i se ataşează turnul din caramidă, înlocuindu-l pe cel din lemn, şi este acoperit cu tablă. În 1908 acoperişul din şindrilă este înlocuit cu ţiglă. În 1917 clopotele sunt luate pentu a fi turnate în tunuri, bisericii rămânându-i unul din cele trei. În anul 1922 clopotul rămas crapă şi este înlocuit cu cel de azi. În 1938 are loc o nouă reparaţie a acoperişului, prin acesta plouând. În 1966, 1977, precum şi în alţi ani au loc alte alte reparaţii sub îndrumarea preotului Petru Marta. În anii 1967 şi 1974 refacut gardul care împrejmuia biserica. În anii de după 1989 s-au făcut alte reparaţii la biserică, dar mai ales la casa parohială sub îndrumarea preotului Duşe Marius.

Între anii 2002-2009 s-u realizat lucrări majore la biserică şi casa parohială. Astfel la biserică : s-a refăcut integral acoperişul (material lemnos şi tablă zincată); s-a realizat o semi boltire a bisericii; s-au decopertat integral pereţii la interior şi exterior şi s-au pregătit pentru pictură, respectiv vopsea lavabilă;s-a refăcut şarpanta la turn şi s-a vopsit tabla. Între anii 2004-2005 s-a realizat pictatura în frescă de către fraţii pictori Petru şi Ioan Paşcu din Brusturoasa, judeţul Bacău. În 2007 se montează iconostasul sculptat în lemn de stejar de către sculptorul Bînţu Ionuţ din Brusturoasa, Bacău. A urmat pictarea icoanelor de pe catapeteasmă de către maicile de la mănăstirea Izvorul Mureşului, judeţul Harghita. Tot acum se introduce apa şi se face subzidire, deoarece pe partea de miazănoapte au apărut fisuri mari în zidărie. Vrednic de menţionat este faptul că la aceste lucrări realizate între aceşti ani un rol deosebit la avut PS IOAN SELEJAN, episcopul Harghitei şi Covasnei, fiu al satului. La sfârşitul acestor lucrări urma să ne putem bucura pe de plin de ele, dar din păcate în acest moment această biserică, precum şi celelalte proprietaţi ale Parohiei Ortodoxe Petrani sunt revendicate în instanţa de către comunitatea greco-catolică care are construită în Petrani o biserică nouă.

Este de amintit faptul că în casa parohială nu a mai locuit nici un preot de peste 40 de ani, aici funcţionând la un moment dat şcoala, apoi au locuit câteva familii nevoiaşe care nu aveau un acoperiş deasupra capului sau cărora apa le luase casa. O perioadă de timp, casa parohială a fost transformată în magazie de către C.A.P., timp în care, a ajuns într-o stare avansată de degradare. După 1989 s-au efectuat mai multe reparaţii de întreţinere, dar mai ales din 1997, când filia Petrani devine parohie şi preotul Duşe Marius împreună cu credincioşii tencuiesc la interior şi exterior casa, se refac parţial un perete şi din acoperiş, se înlocuieşte instalaţia electrică şi obiecte de tâmplărie. După 2001 s-au efectuat următoarele lucrări: introducerea apei, schimbarea parţială a gemurilor şi uşilor,montarea de pardoseli şi asigurarea de sobe pentru încălzit, ridicarea unor anexe pentru lemne, cereale şi animale.

Din registre aflăm şi numele preoţilor care au slujit comunitatea de credincioşi din Petrani: Moruţiu Petru (1794-1806), Basilius Ianossz (1806-1808), Laza Gheorghe (1808-1824), Abraham Popistaş Maxim (1824-1843), Papp Dumitru (1843-1875), Szabo (profesor în Beiuş) (1875-1876), Butean Ioan (1876), Şipoş Ştefan (1876-1886), Nistor Dumitru (1886-1894), Marian Gheorghe (1894-1901), Antal Augustin (1901-1925), Ghenţ Eugen (1925-1926), Marta Gheorghe (1926-1936), Boşca Adrian (1936-1947), Dărăban Teodor (1947-1949), Marele Liviu (administrator), Roman Fabian (1952-1964), Fofiu Ştefan, Mihele Ilie (1964-1965, administrator), Marta Petru (13.II.1965- 1.IV.1997), Duşe Marius (1.IV.1997- decembrie 2000), Straca Dumitru (1.II.2001-prezent).

Preot paroh STRACA DUMITRU