• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
 

Biserica Ortodoxă Română și sănătatea trupească

Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în rândul păstoriţilor ei a vizat dintotdeauna atât partea trupească cât şi cea sufletească. Predicarea iubirii milostive trebuie însoţită şi de practica iubirii milostive, smerite faţă de semenii noştri, spune Patriarhul Daniel....  mai multe in link  

 http://basilica.ro/biserica-ortodoxa-romana-un-actor-principal-in-mentinerea-sanatatii-romanilor-in-patriarhia-romana-functioneaza-45-de-institutii-medicale-si-farmaceuti

Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu

 Copiii noștri au fost implicați în diferite activități în cadrul în cadrul concursului " Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu" inițiat de Patriarhia Română. În cadrul acestuia ne-am situat pe locul 1 la faza pe Protopopiatul Beiuș. Mulțumim celor care au fost alături de noi. Grupate într-un mic filmuleț, puteți viziona o parte din activitățile desfășurate. 

http://youtu.be/JKMxCteHdUE

Slujitorii parohiei

1. Preot paroh - Dumitru Straca

Părintele paroh Dumitru Straca, s-a născut la 8 martie 1978 în localitatea Şimleul Silvaniei, judeţul Sălaj, fiind primul din cei patru copii ai soţilor Dumitru şi Veronica.

Între anii 1984-1992 a urmat cursurile Şcolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Halmăşd, Sălaj, iar  în primul an de liceu a studiat la Liceul Teoretic “Simion Bărnuţiu” din Şimleul Silvaniei, profil filologie.

Din 1993 este elev al  Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, devenind absolvent al acestei şcoli în 1998. Îşi continuă studiile teologice la Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Teologie Pastorală, în anul 2002 obţinând titlul de licenţiat în Teologie prin susţinerea tezei: “Predica şi cateheza, mijloace de pastoraţie a credincioşilor”.

Pe parcursul anului şcolar 1998-1999 a fost pedagog la internatul liceului “Gheorghe Bariţiu” din Oradea.

Începând cu anul universitar 2009 urmează cursurile masterale ale Universităţii din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia teologie sistematică.

S-a căsătorit cu Maria-Lenuţa la 27 ianuarie 2001, urmând ca la 4 februarie acelaşi an să fie hirotonit preot pentru parohia Petrani, judeţul Bihor.

Dumnezeu îi binecuvintează căsnicia prin naşterea primului copil Teofan-Ioan în ianuarie 2002, şi a celui de-al doilea fiu, Dumitru-Mihail în octombrie 2006.

În anul 2004 a obţinut gradul “Definitivat” în preoţie, iar în 2008 gradul II.

Şi-a desăvârşit misiunea pastorală în satul Petrani şi prin slujire didactică de la catedra Şcolii cu clasele I-IV, predând disciplina “Religie” între anii 2002- 2010.

Deasemenea părintele Dumitru desfăşoară şi o remarcabilă activitate editorială, publicând de-a lungul timpului un număr însemnat de articole în revista “Buna Vestire” a Protopopiatului Beiuş. Tot pe tărâmul media, a fost realizatorul emisiunii “Mai aproape de Dumnezeu” în perioada noiembrie 2009-iunie 2010.

Este realizatorul şi administratorul site-ului: “Parohia Ortodoxă Sf. Mare Mc. Gheorghe – Petrani”.

 

2. Paraclisierul - Stanciu Cristian Florin

 

 

3. Cântărețul - Medrea Ioan

 

Program liturgic

în construcție

Biserica Ortodoxa din Petrani- trecut şi prezent

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1552, când apare sub numele de „Ponthuselew” ca proprietate episcopală, în conscrierea preoţilor comitatului Bihor. În 1698 apare din nou menţionată în registrul de dijmă, împreună cu alte localităţi. Locuitorii dădeau dijmă din grîu, pabulus, miei şi iezi şi plăteau bani creştinătăţii.

Între 1710-1712, localitatea este cunoscută sub numele de Petrany- Vallany având doar două familii G. Vanko şi S. Szillagy. În 1719 numărul capilor de familie ajunge la 8, având jude pe Petru Racz. În 1733, se precizează că de fapt Petrani-Vălani sunt două localităţi constituite sub un singur jude, primar Ardelany Tripa. În 1778 se face menţiunea că cei 38 de iobagi erau obligaţi la 345 de zile de muncă. Comunitatea ortodoxă din Petrani apare menţionată pentru prima dată în anul 1779, ca o comunitate compactă. In 1781 localitatea ajunge în posesia episcopiei unite, având 90 de familii, care în 1784 plăteau episcopiei 191 de florini, în 1790, 281 de florini, în 1792, 368 de florini, daniile crescând de la an la an. Printre cei care au participat în primul război mondial se numără şi cei din Petrani, câţiva dintre ei participând la 1 decembrie 1918 la Alba- Iulia la Marea Unire.

Prin viu grai s-a păstrat până astăzi existenţa unei vechi biserici undeva în perimetrul cimitirului, care, şubredă fiind, s-a ruinat, după unii, aceasta ar fi ars, credincioşii ridicând o alta, dar tot la fel de precară pe locul şcolii de azi. În anul 1800 se obţine terenul unde se v-a construi actuala biserică, prin donaţia unui credincios. Biserica se construieşte intre anii 1820-1830, din piatră şi cărămidă, acoperită cu şindrilă şi turnul din lemn.

În 1834 e înzestrată cu iconostas şi cu două clopote, iar în anul 1879 i se ataşează turnul din caramidă, înlocuindu-l pe cel din lemn, şi este acoperit cu tablă. În 1908 acoperişul din şindrilă este înlocuit cu ţiglă. În 1917 clopotele sunt luate pentu a fi turnate în tunuri, bisericii rămânându-i unul din cele trei. În anul 1922 clopotul rămas crapă şi este înlocuit cu cel de azi. În 1938 are loc o nouă reparaţie a acoperişului, prin acesta plouând. În 1966, 1977, precum şi în alţi ani au loc alte alte reparaţii sub îndrumarea preotului Petru Marta. În anii 1967 şi 1974 refacut gardul care împrejmuia biserica. În anii de după 1989 s-au făcut alte reparaţii la biserică, dar mai ales la casa parohială sub îndrumarea preotului Duşe Marius.

Între anii 2002-2009 s-u realizat lucrări majore la biserică şi casa parohială. Astfel la biserică : s-a refăcut integral acoperişul (material lemnos şi tablă zincată); s-a realizat o semi boltire a bisericii; s-au decopertat integral pereţii la interior şi exterior şi s-au pregătit pentru pictură, respectiv vopsea lavabilă;s-a refăcut şarpanta la turn şi s-a vopsit tabla. Între anii 2004-2005 s-a realizat pictatura în frescă de către fraţii pictori Petru şi Ioan Paşcu din Brusturoasa, judeţul Bacău. În 2007 se montează iconostasul sculptat în lemn de stejar de către sculptorul Bînţu Ionuţ din Brusturoasa, Bacău. A urmat pictarea icoanelor de pe catapeteasmă de către maicile de la mănăstirea Izvorul Mureşului, judeţul Harghita. Tot acum se introduce apa şi se face subzidire, deoarece pe partea de miazănoapte au apărut fisuri mari în zidărie. Vrednic de menţionat este faptul că la aceste lucrări realizate între aceşti ani un rol deosebit la avut PS IOAN SELEJAN, episcopul Harghitei şi Covasnei, fiu al satului. La sfârşitul acestor lucrări urma să ne putem bucura pe de plin de ele, dar din păcate în acest moment această biserică, precum şi celelalte proprietaţi ale Parohiei Ortodoxe Petrani sunt revendicate în instanţa de către comunitatea greco-catolică care are construită în Petrani o biserică nouă.

Este de amintit faptul că în casa parohială nu a mai locuit nici un preot de peste 40 de ani, aici funcţionând la un moment dat şcoala, apoi au locuit câteva familii nevoiaşe care nu aveau un acoperiş deasupra capului sau cărora apa le luase casa. O perioadă de timp, casa parohială a fost transformată în magazie de către C.A.P., timp în care, a ajuns într-o stare avansată de degradare. După 1989 s-au efectuat mai multe reparaţii de întreţinere, dar mai ales din 1997, când filia Petrani devine parohie şi preotul Duşe Marius împreună cu credincioşii tencuiesc la interior şi exterior casa, se refac parţial un perete şi din acoperiş, se înlocuieşte instalaţia electrică şi obiecte de tâmplărie. După 2001 s-au efectuat următoarele lucrări: introducerea apei, schimbarea parţială a gemurilor şi uşilor,montarea de pardoseli şi asigurarea de sobe pentru încălzit, ridicarea unor anexe pentru lemne, cereale şi animale.

Din registre aflăm şi numele preoţilor care au slujit comunitatea de credincioşi din Petrani: Moruţiu Petru (1794-1806), Basilius Ianossz (1806-1808), Laza Gheorghe (1808-1824), Abraham Popistaş Maxim (1824-1843), Papp Dumitru (1843-1875), Szabo (profesor în Beiuş) (1875-1876), Butean Ioan (1876), Şipoş Ştefan (1876-1886), Nistor Dumitru (1886-1894), Marian Gheorghe (1894-1901), Antal Augustin (1901-1925), Ghenţ Eugen (1925-1926), Marta Gheorghe (1926-1936), Boşca Adrian (1936-1947), Dărăban Teodor (1947-1949), Marele Liviu (administrator), Roman Fabian (1952-1964), Fofiu Ştefan, Mihele Ilie (1964-1965, administrator), Marta Petru (13.II.1965- 1.IV.1997), Duşe Marius (1.IV.1997- decembrie 2000), Straca Dumitru (1.II.2001-prezent).

Preot paroh STRACA DUMITRU